An Afternoon Nap

19. března 2009 v 14:29 | DuCkLiNg |  Twc - jednodílovky


Bylo pozdě odpoledne a Tom věděl, že jestli brzy nevstane, usne. Miloval odpolední odpočinek, obecně miloval spánek kdykoli, ale odpoledne bylo jeho nejmilejší dobou. Ospale otevřel oči a vzhlédl z postele, kde se rozvaloval, na bratra právě vcházejícího do místnosti.


"Ahoj," zamumlal Bill, svlékl si bundu, nechal ji dopadnout na zem a posadil se na konec postele.
"Ahoj," odpověděl Tom a pohnul nohama na stranu, aby mu dopřál víc místa. Bezmyšlenkovitě drnkal na kytaru, položenou na hrudi.
Bill sebou plácnul na záda a zadíval se na strop. Tom mohl vidět jeho tvář, záře odpoledního slunce nemohla zakrýt lesk v Billových očích, nudil se.
"Co je?" zeptal se Tom, dívaje se zpět na svou kytaru.
Bill potřásl hlavou a otočil se na bok, sebral z Tomova nočního stolku časopis a natáhl se zpátky. "Nic," řekl.
Tom přikývl a zatímco jeho bratr listoval časopisem plným bulvárních keců, pokoušel se vybrnkat pár tónů.
Tak leželi chvíli v tom pokojném klidu, Bil na břiše na konci postele, přelétával očima stránky. Tom si poklepával na svoji Gibsonku a pomalu upadal do dřímoty.
"Zahraj mi," zamumlal Bill, vytrhujíc tak Toma z příjemně ospalé nálady.
Tom zabručel. "Cože?"
"Zahraj mi," zopakoval Bill, s očima upřenýma přes časopis na Toma.
Tom zakňoural. Sladká představa odpoledního spánku se vzdalovala. "Jakou písničku?"
"Jakoukoli," odpověděl Bill jemně.
"Něco z našich písniček?"
"Cokoli."
"Dobře," zaručel Tom a jeho prsty se rozeběhly po strunách.
Bill přikývl a souhlasně zabručel, když se povědomý zvuk rozezněl malou místností. Zakýval nohami, prsty jemně poklepával na otevřené stránce, kterou měl zpoloviny rozečtenou.
Tom nechal své prsty provádět důvěrné známé pohyby, zavřel oči a vnímal příjemné teplo zmocňující se jeho prstů na nohou, jak na ně dopadaly otevřeným oknem sluneční paprsky. Teprve začal, zvědavý, jestli jeho ruce dokáží hrát, zatímco on sám co nevidět upadne do sladké dřímoty, když ucítil na svém klíně příjemný tlak. Otevřel oči a uviděl Billovu ruku, hladící ho skrz látku boxerek. Bill si stále četl časopis, zdánlivě nedbajíc, co jeho ruka dělá, ale Tom věděl, že to ví.
Tom se trochu posunul, když se jeho penis začal probouzet, reagujíc tak přirozeně na intenzivní masáž, které se mu dostávalo. Bill stále nezdvihl pohled od časopisu, takže Tom pokračoval ve vybrnkávání, kroutíc se pod návalem vzrůstajícího vzrušení způsobeného Billovými nenechavými prsty. Konečně mladší z dvojčat odhodilo časopis pryč a posunulo se blíž k Tomovu klínu. Tom s mírným úžasem pozoroval, tak Bill zatáhl za jeho boxerky a nepřestal, dokud nebyly dole a jeho penis se neobjevil.
"Oh..." vydechnul, když Billův jazyk dráždivě obkroužil jeho vrcholek. Mohl cítit, jak začíná pořádně tvrdnout.
Bill uznale zabrumlal, když se penis, který tak soustředěně olizoval, začal zvětšovat, až se před Billem konečně objevil v celé své velikosti. Políbil lesklý vrcholek, předtím než ho pomalu zasunul do úst, a začal ho sát.
Tom odsunul kytaru na stranu vedle sebe a povzdechl si, zavřel oči a v leže na zádech se podal neočekávané odpolední péči. Zas oči otevřel, když ucítil, že Billova ústa zmizela.
"Hmm?" podíval se dolů do bratrovy tváře, Bill našpulil rty. Tomovy oči se zasekly na těch plných rtech, které mu jen před malou chvílí způsobovaly takovou rozkoš. Zkusil proti nim zatlačit svým penisem, doufajíc, že Bill narážku pochopí.
"Pokračuj... hraj," poručil Bill.
"Cože?" Tom zabručel. "Potom." Natáhl ruku a zkusil natlačit svůj penis do Billových sevřených úst, ale Bill jen zavrtěl hlavou.
"Ne... teď," řekl, odtáhl se mírně zpět s úsměvem.
"Bille, no tak," zakňučel Tom netrpělivě, "nedělej si ze mě srandu."
Bill zdvihl obočí. "Nedělám si srandu, mám v úmyslu ti to udělat pusou... když mi k tomu budeš hrát." Sladce se usmál.
"Já... já nemůžu," breptal Tom, červenajíc se. "Ty víš, že nemůžu dělat, krucinál, vůbec nic, když mi to děláš. Jsi v tom tak dobrý," dodal rychle, doufajíc, že správně namířená lichotka mu dopomůže k perfektnímu zážitku.
"Ty jsi dobrý v hraní na kytaru," odpověděl Bill s úsměvem.
Tom zasténal, nemohl uvěřit, že jeho bráška na něj může být tak zlý. Popadl znovu kytaru a zamračil se na Billa: "Tak dělej," poručil mu, téměř zavrčel.
Billovy rty byly tak blízko Tomova penisu, že Tom mohl cítit dech proudící mezi nimi. "Hraj," odpověděl Bill. Zasmál a znovu vystrčil jazyk.
Tom se zachvěl, když ucítil teplo Billova jazyku šířící se po celé jeho délce, silný tlak hladké kovové ozdoby vyslal do jeho těla malé záchvěvy rozkoše. "Uhhh," zasténal a třesoucími se prsty začal hrát znovu stejnou písničku.
Bill zakňoural na znamení souhlasu a udělal, co řekl. Vzal Toma znovu do úst a začal ho sát.
"Ah, sakra," zasyčel Tom, zatlačil boky dopředu, až jeho penis zmizel mezi Billovými rty, a zachvěl se, když se setkal s vlhkým, zkoumavým jazykem. Jeho prsty se smekly po strunách, ale ze všech sil se snažil udržet melodii, v obavách, že by Bill mohl zase přestat. Rozhodně nechtěl, aby přestal. "Uhhh, yeah." Jeho stehna se roztřásla, když Bill zrychlil krouživé pohyby svého jazyka kolem Tomova penisu.
Tom sebou škubnul, když se jedna z Billových rukou dotkla jeho varlat, jemný stisk toho velmi citlivého místa způsobil, že Tomovy ruce opět sklouzly. Zazněl falešný tón a Tom rychle chytil kytaru, aby mu úplně nevyklouzla z rukou. Zasténal, když ho Bill znovu opustil a zadíval se na něj.
"Pokračuj, pokračuj," vydechl Tom, tisknouc si kytaru k hrudi. "Mám to."
"Myslím, že bys měl začít od začátku," zamumlal Bill a jeho rty se rozvlnily v úsměvu.
"Ani náhodou," zabručel Tom.
Bill přikývl. "Oh, já myslím, že bys měl."
"No tak, Bille," Tom zasténal, usmívajíc se na svého domýšlivého brášku. Uchopil svůj penis a přejel jím přes Billovy sevřené rty. "Prosím."
"Jen když začneš od začátku," řekl Bill a potřásl hlavou.
Tom spadl zpátky na záda s povzdechem a zavřel oči. "Nebudu hrát od začátku." Začal brnkat na kytaru, ale od místa, kde skončil, doufajíc, že Bill udělá to samé. Usmál se, když znovu ucítil horké rty. Jeho dech se zadrhnul, jak ho Bill vzal hlouběji, polykajíc hebký vrcholek. "Oh, sakra, Bille..." Tom pohnul boky dopředu, uslyšel, že Bill tlumeně vykřikl na znamení protestu, když se Tom zasunul mnohem hlouběji. Uvolnil hrdlo a zasténal kolem tvrdého penisu, který ho téměř dusil.
Tom se mohl stěží soustředit na své ruce a bylo mu jasné, že zbytek písničky nemůže nikdy dohrát. Udeřil do strun a ani nepostřehl, že melodie, kterou hraje, je jen obtížně identifikovatelná. Kytara konečně sklouzla z jeho klína. Tom mohl cítit přicházející uvolnění, prsty se mu zkroutily v očekávání.
"Ne! Ne!" zakřičel zničeně, když Bill odtáhl své rty a zadíval se na něj.
"Co si myslíš, že děláš?" dožadoval se Bill.
"Bille, prosím," Tom se skoro dusil. "Přetrhnu strunu, jestli budu pokračovat. Já nemůžu... Prosím, prosím, prosím," žadonil. Zdvihl ruce a chytil polštář za svojí hlavou, nadzdvihl boky z postele a zatlačil proti Billovým ústům. "Prosím, udělej mi to, potřebuju se udělat."
Bill pevně stiskl rty a mračil se.
Tom spadl zpátky na postel. "Dobře, udělám si to sám." Uchopil svůj penis, který už téměř bolel, jak prahnul po uvolnění, a začal pohybovat pěstí.
"Ne, počkej!" vykřikl Bill, probírajíc se zpět k životu.
Tom potřásl hlavou. "Měl jsi šanci, teď je řada na mně." Silně a rychle pohyboval rukou, sice to nebyla Billova ústa, ale aspoň něco. Něco, co mohl kontrolovat, něco, co neskončí, dokud se neudělá.
"Přestaň," vykřikl Bill, pokoušejíc se odstrčit Tomovu ruku.
Tom se zašklebil, věděl, že jestli Bill něco nenávidí, tak ztratit příležitost dovést Toma k vrcholu, zejména když by mu ji vzal Tom sám. "Ty jsi začal," zabrblal Tom, stále divoce pohybujíc sevřenou rukou.
"Ne," Bill odstrkával Tomovu ruku, dokud nepustila naběhlý, rudý penis.
Tom vzhlédl k Billovi v očekávání, těžce dýchajíc. "Tak?"
"Chtěl by ses se mnou milovat?" zeptal se Bill tiše, skousávajíc ret.
Tom zasténal, nebylo snad nic, co by miloval víc než být uvnitř svého dvojčete. Jeho penis sebou škubnul při té představě, ale Tom potřeboval uvolnění právě teď a to by se nestalo, kdyby ztráceli čas, aby Billa připravili. "Můžeš mě, prosím, udělat? Tvoje pusa je tak zatraceně příjemná..."
"Je zatraceně příjemný tě cítit..." odpověděl Bill, dívajíc se na Toma prosebně.
"Uhh," zasténal Tom, Bill měl vždycky na všechno odpověď. Měl pocit, že musí vybuchnout, ale Tom věděl, že až bude pevně ponořený do bratrova těla, bude rád, že se nechal přesvědčit.
Bill se s povzdechem položil na záda, Tom těžce dolehl na něj.
"Kalhoty... dolů... hned," uděloval Tom pokyny mezi tvrdými, žádostivými polibky. Nadzdvihl se, aby Bill mohl rozepnout své džíny. Tomovy boxerky byly stále zamotané kolem jeho kolen, ale to teď bylo jedno.
"Okay," zašeptal Bill, uvolnil své džíny a stáhl si je ze stehen.
"Yeah?"
"Yeah."
Tom se na něj znovu vrhnul, když se jejich mužství dotkla, trhnul sebou, cítil, že Bill je stejně tvrdý.
"Počkej, ještě nejsou úplně dole," stěžoval si Bill, kroutící se pod ním. Džíny se mu zachytily kolem kolen a Tom ležel na něm, znemožňujíc mu, aby pohnul nohama.
Tom se zachvěl, když se o něj Bill otřel. "Stáhni je," zasténal do Billova krku.
"Nemůžu," odpověděl Bill, znělo to zoufale. "Mám pořád ještě boty." Zavrtěl se.
"Vykašli se na to," zasupěl Tom, věděl, že nevydrží, když se Bill pod ním tak kroutí. "Budu muset." Zatlačil boky dolů a začal cíleně přirážet proti Billovi.
"Ne... prosím!" Bill zaškrábal za Tomovo tričko. "Chci být nahý, chci, abys byl ve mně."
"Budu... později, ty víš, že budu," slíbil Tom. Snažil se ze všech sil dostat se mezi Billovy nohy, ale byl schopný tam dostat jen jednu nohu. To stačilo; zapřel se a živočišně přirazil proti Billovi, sténajíc, když Bill začal pohybovat svými boky současně s ním. Bylo to těžké, nebyli zvyklí na tak omezené pohyby a zamotané džíny a boxerky, které se jim teď utáhly kolem holení, byly neúprosné.
Tom věděl, že už moc nepotřebuje. "Už budu," zasténal, pohyboval se proti Billovi mnohem rychleji. Stiskl Billovu ruku a jeho tělo se napnulo v trhavém pohybu, předtím než dosáhl vrcholu. Vykřikl, konečně se dočkal uvolnění, pro které by snad zemřel.
"Oh, bože," vydechnul uvolněně a zabořil tvář do Billova krku, lehce stiskl jemnou kůži, srdce stále divoce bušící. Zdvihl hlavu a usmál se na bratra, Bill ho upřeně sledoval. Tom pohlédl dolů, kde se Bill sám uspokojoval, pořád tvrdý. Natáhl ruku a sevřel svou dlaň kolem Billovy pěsti. Bill zakňučel a odtáhl svou ruku, evidentně šťastný, že aktivitu převzal Tom.
"Omlouvám se, trápil jsem tě předtím," zašeptal Bill, zavírajíc oči. Jeho hlava dopadla zpátky, Tom ho pevně svíral.
"Odpuštěno," zasmál se Tom. Palcem třel vrcholek Billovy erekce a jemně ho políbil. Miloval drobné zvuky, které Bill vydával, zatímco ho uspokojoval.
"Udělám ti to pusou později," zamumlal Bill.
Tom se naklonil blíž k jeho uchu a stiskl ho silněji. "Necháš mě, abych se ti udělal do pusy?"
Bill zasténal. "Chci, abys to udělal."
"Ano?" odvětil Tom a olízl bratrovo ucho.
"Ano," hlesnul Bill, jeho dech se stále víc zrychloval. "Jo.. oh, bože..." Úplně pod Tomem nadskočil, jak ho Tom silně a rychle stiskával. "Tome... oh, sakra..."
Po Tomově tváři se rozprostřel úsměv, když ucítil teplo Billova uspokojení na svých prstech, hladíc ho, dokud se nezačal svíjet. Bill uchopil Tomova ramena a stáhl si ho na sebe, těžce oddechujíc.
"Tak dobré," zamumlal Bill do Tomových vlasů, vklouzl rukou pod jeho tričko a hladil mu lopatky.
"Mmmm," souhlasil Tom, hlavu si uvelebil na Billově rameni. Věděl, že teď už si může svůj odpolední spánek vychutnat.
Slunce se pomalu posunulo po jeho nohách a Tom doufal, že nikdo nepřijde domů moc brzy, uměl si přestavit, jaká podívaná by asi na něj a bratra byla - propletené končetiny zamotané do kalhot stažených dole u kotníků. Cítil, jak se Billův dech zklidňuje, a když si byl jistý, že usnul, Tom se usmál a konečně zavřel oči.
Ano, odpoledne měl rozhodně rád.

autor: Haylzee
překlad: Michelle M.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Pája Pája | Web | 19. března 2009 v 14:31 | Reagovat

Ahojky,hlasuj for Pája na těchto adresách(nebo si zajed na blog a tam to najdeš v záhlaví):

http://barrushka.blog.cz/0903/start-souteze-o-nej-blog#komentare

http://mermaids-h2o.blog.cz/0903/soutezici

http://rabow.blog.cz/0903/1-kolo-sonblog#komentar-52876847

http://tatu-th-ewa.blog.cz/0903/sonp-3-kolo#komentar

Za všechno ti moc děkuji!!Je to nutné a já už nemám někoho kdo by mi sháněl hlásky,tak díky!Máš moc hezký blog!Pokud máš rubriku reklam tak sorry!

2 Amy Amy | Web | 19. března 2009 v 14:32 | Reagovat

Ahojky nahasls bysi  pro me na

http://karolinkaf.blog.cz/0903/1-kolo-sonb#komentare    ; - jsem tm jako Amy...dikes...papap

3 Tele$ska Tele$ska | Web | 19. března 2009 v 14:34 | Reagovat

TY brdo to je slohovka :D :-* no nekdy až budu mít více času tak jsi to přečtuu jinak hezkej desing :)

4 adushiiiQ adushiiiQ | E-mail | Web | 19. března 2009 v 14:35 | Reagovat

ahoj mas mooc pekny blogisek..:D klik i ti na ten muuj moj budem radaa ked prides..:.D

5 adéla adéla | Web | 19. března 2009 v 14:37 | Reagovat

máš krásnej blog

6 Lucy Lucy | Web | 19. března 2009 v 14:39 | Reagovat

Ahoj máš fakt klášnej blog pls kokneš na můj ??

7 Zaplman Zaplman | Web | 19. března 2009 v 14:40 | Reagovat

Podpořt prosím svým hlasem seriál Simpsonovi v semifinále 2 ročníku souboje seriálů www.souboj-serialu.cz/hlasovani.php

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama